Správa Nemovitostí

Liga-servis s.r.o.
Jungmannova 23/11
110 00 Praha 1

Technické oddělení

Zajišťujeme pro Vás:

 • založení a průběžná aktualizace elektronické karty domu (pasport)
 • zajištění drobné údržby a oprav nemovitosti.
 • zajištění provedení odečtu poměrových měřidel pro účely vyúčtování služeb
 • sestavení plánu revizí technických zařízení a jejich zajištění; sledování doby platnosti revizí a zajištění odstranění zjištěných závad.
 • odstranění havarie
 • Havarijní služba SOUKUP - Telefon: 602 321 869

Telefon: 224 236 372, 224 237 564

Úřední hodiny:
PO 8:00-12:00
ST 8:00-12:00 14:00-17:30

Evidence předpisu

Zajišťujeme pro Vás:

 • styk s nájemníky jménem majitele nemovitosti, vedeme korespondenci a veškeré administrativní dokumenty.
 • zpracovávání a aktualizaci evidenčních listů, pasportů, přehledy nájemců a podnájemců.
 • všechny předpisy a vyúčtování záloh na služby.
 • kontrolu plateb nájemníků, nedoplatky včas a řádně upomínáme.
 • připravujeme podklady pro žaloby a vymáhání pohledávek.

Telefon: 224 239 761

Úřední hodiny:
PO 8:00-12:00
ST 8:00-12:00 14:00-17:30